Return to Headlines

KIBSD Meetings on Elementary School Configuration

 

Our Kodiak Island community is facing tough decisions. The Kodiak Island Borough School District is requesting your insight to possible solutions.  Budget cuts, declining enrollment numbers, larger class sizes, and limited teacher recruitment challenge our endeavors to deliver the kind of education our students deserve. We are exploring possible solutions which could reconfigure our town elementary schools, by grouping schools into specific grade levels (Pre K-1, 2-3, 4-5).

 

We look forward to your participation in these meetings to share your perspectives. We invite you to join any or all of these critical meetings. Information gathered will be presented to the Board of Education during a work session in January 2019.

 

If you have any questions, please contact your child’s principal.

 

School meetings:

Wednesday, November 28th; 6:30-8:00 p.m. at Peterson Elementary

Thursday, November 29th; 6:30-8:00 p.m. at East Elementary

Tuesday, December 4th; 6:30-8:00 p.m. at Main Elementary

Wednesday, December 5th; 6:30-8:00 p.m. at North Star Elementary

 

Ang aming komunidad ng Kodiak Island ay nakaharap sa mahihigpit na desisyon. Ang Kodiak Island Borough School District ay humihiling ng iyong pananaw sa mga posibleng solusyon. Ang pagbawas ng badyet, bumabang numero ng pagpapatala, mas mala laki ng klase at limitadong pag-recruit ng guro ay hamun sa aming mga pagsusumikap upang maihatid ang uri ng edukasyon na karapat-dapat sa aming mga estudyante. Sinusubukan namin ang mga posibleng solusyon na maaaring i-reconfigure ang aming mga paaralang elementarya sa bayan, sa pamamagitan ng pagpapangkat ng mga paaralan sa mga partikular na antas ng grado (Pre K-1, 2-3 4-5)

 

Inaasahan namin ang iyong pakikilahok sa mga pulong na ito upang ibahagi ang iyong mga pananaw. Inaanyayahan ka naming sumali sa anuman o lahat ng mga kritikal na pagpupulong. Ang impormasyon na natipon mula sa mga pagpupulong ay ipapakita sa Lupon ng Edukasyon sa isang sesyon ng trabaho sa Enero 2019.

 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa punong-guro ng paaralan ng iyong anak.