Return to Headlines

Mahal naming mga Magulang at mga Pamilya,

Marso 13, 2020

Mahal naming mga Magulang at  mga Pamilya,

Ang Distrito ay nagsasagawa ng isang aktibong pamamaraan sa paghahanda para sa posibilidad ng isang ipinag-uutos na pagsasara ng paaralan sa hinaharap, kasama na ang paghahatid ng pagtuturo sa pamamagitan ng isang modelo ng distansya. Upang pahintulutan ang oras ng kawani na ganap na maghanda para sa posibilidad na ito, ang KIBSD Spring Break ay madadagdagan sa isang linggo para sa lahat ng mga paaralan sa Distrito, hanggang Marso 27. Sa panahong ito, ang mga mag-aaral ay hindi papasok sa paaralan. Makikipag-ugnayan ang mga guro sa mga pamilya upang matukoy ang pinakamahusay na pamamaraan para sa paghahatid ng pagtuturo sa mga mag-aaral kung kinakailangan ito upang maisara ang mga paaralan.

Ang mga pagpapasya tungkol sa mga pagsasara ng paaralan pagkatapos ng pinalawig na panahon ng Spring Break ay isasagawa sa malapit na pagkonsulta sa Chief Medical Officer ng Estado, Dr. Anne Zink, ang Alaska Department of Health and Social Services, at mga lokal na opisyal sa kalusugan ng publiko sa aming medikal na komunidad. Ang pagbibigay alam tungkol pagsasara  ay ipapadala sa mga naapektuhan na pamilya sa pamamagitan ng text, isinalin na tawag sa telepono, at email. Kung sakaling kailanganin ang pagsasara, lahat ng mga paaralan ay sarado, at kanselahin ang mga aktibidad sa paaralan at atleta.

Sa oras na ito, ang Kodiak Island Borough School District ay kinansela ang lahat ng paglalakbay na may kinalaman sa distrito para sa mga kawani at mag-aaral. Sa panahon ng pinahabang  panahon ng Spring Break, pagkatapos ng pang-akademikong aktibidad o pang-atleta ay magpapatuloy tulad ng pinlano, at ang almusal at tanghalian ay patuloy na maipamahagi. Ang mga karagdagang detalye at impormasyon sa mga prosesol tungkol sa pamamahagi ng pagkain ay ipapadala sa mga pamilya. Ang mga pagkain sa Spring Break ay patuloy na ihahain bilang na-ilathala.

Mag-ingat sa inyong sarili at sa bawat isa. Naiintindihan namin na marami sa iyo ay maaaring may takot at pagkabahala tungkol sa iyong sariling kalusugan, at ang kalusugan ng iyong mga anak at pamilya. Maaari ka ring magkaroon ng takot at alalahanin tungkol sa hindi alam. Mangyaring malaman na masubaybayan namin ang sitwasyong ito nang mabutit. Naiintindihan namin na ang isang desisyon na isara ang mga paaralan ay nakakaapekto sa bawat mag-aaral, magulang, at sa aming buong pamayanan. Tinitiyak ko sa iyo na ang pagpapasyang ito ay gagawin nang may lubos na kaligtasan ng ating mga mag-aaral at kawani sa isip, at sa rekomendasyon ng aming medikal na komunidad.

Patuloy nating paalalahanan ang mga pamilya habang marami tayong natutunan. Mangyaring tiyaking bisitahin ang website ng Distrito para sa madalas na impormasyon habang nagbabago ang sitwasyon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa punong-guro ng iyong anak, o sa Opisina ng Superintendente.


Taos-puso


Larry LeDoux, Superintendent