School Early Release is now WEDNESDAY!

Aug 4, 2023

EARLY RELEASE DAYS WILL NOW BE ON WEDNESDAYS INSTEAD OF MONDAYS STARTING IN 2023-2024.

TOWN ELEMENTARY SCHOOLS 1:50 PM
KODIAK MIDDLE SCHOOL 2:30 PM
KODIAK HIGH SCHOOL 2:30 PM
RURAL SCHOOLS 2:00 PM


ANG MGA ARAW NG MAAGANG PAG-UWI AY MAGAGANAP TUWING MIYERKULES SA HALIP NA TUWING LUNES SIMULA SA TAONG 2023-2024.

ORAS NG MAAGANG PAG-UWI TUWING MIYERKULES

TOWN ELEMENTARY SCHOOLS 1:50 NG HAPON
KODIAK MIDDLE SCHOOL 2:30 NG HAPON
KODIAK HIGH SCHOOL 2:30 NG HAPON
RURAL SCHOOLS 2:00 NG HAPON


A PARTIR DE 2023-2024 LOS DÍAS DE SALIDA TEMPRANA AHORA SERÁN CADA MIÉRCOLES EN VEZ DE CADA LUNES.

HORARIO PARA SALIDA TEMPRANA CADA MIERCOLES

ESCUELAS ELEMENTARIAS 1:50 PM
KODIAK MIDDLE SCHOOL 2:30 PM
KODIAK HIGH SCHOOL 2:30 PM
ESCUELAS RURALES 2:00 PM

Skip to content